Skip to main content

Video Coaching

Tonton Video & Dengar Podcast

Panduan Undang-Undang Untuk Bisnes

Tip & info yang disediakan dalam bahasa dan penyampaian yang mudah oleh Head Coach, Dato’ Azlin Ahmad Shaharbi meliputi topik-topik yang relevan untuk bisnes

Tip & info yang disediakan dalam bahasa dan penyampaian yang mudah oleh Head Coach, Dato’ Azlin Ahmad Shaharbi meliputi topik-topik yang relevan untuk bisnes

Penyewaan Premis
Perniagaan

Premis perniagaan yang sesuai dan strategik adalah perlu untuk menjalankan perniagaan. Faktor yang harus diambil kira dalam mengenalpasti premis yang sesuai termasuk jenis perniagaan dan keperluan perniagaan.

Penubuhan Entiti
Perniagaan

Setiap bakal usahawan yang ingin menjalankan perniagaan perlu menubuh dan mendaftarkan organisasi perniagaan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM). Berniaga sebagai seorang individu tanpa mendaftarkan perniagaan adalah salah di sisi undang-undang dan jika disabit kesalahan boleh dikenakan denda sebanyak RM 50,000 atau penjara selama 2 tahun atau kedua-duanya sekali.

Ciri-Ciri Pemilikan
Tunggal

Perniagaan pemilikan tunggal (“sole proprietorship”) atau juga dikenali sebagai enterpris adalah bentuk perniagaan yang paling asas dan mudah ditubuh serta diurus. Perniagaan pemilikan tunggal adalah sesuai bagi perniagaan kecil yang dimiliki dan diurus oleh seorang pemilik.

Ciri-Ciri
Perkongsian

Pemilihan rakan kongsi yang tepat adalah penting bagi kejayaan perniagaan kerana hubungan erat dan kerjasama di antara rakan kongsi amat perlu bagi kemajuan dan keharmonian perniagaan.

Ciri-Ciri Perkongsian
Liabiliti Terhad

Perkongsian adalah perniagaan yang dimiliki oleh beberapa rakan kongsi. Jumlah minima ahli di dalam perkongsian adalah seramai 2 orang dan maksimanya dua puluh orang.

Ciri-ciri
Syarikat Sdn Bhd

Apa ciri-ciri syarikat Sendirian Berhad ini yang berbeza dengan ciri-ciri Enterprise? Sendirian Berhad adalah satu entiti yang terasing, dan tersendiri dan lain daripada pemiliknya.

Dokumen
Pinjaman Kewangan

Dana yang mencukupi adalah penting bagi setiap perniagaan untuk berkembang maju. Dana diperlukan untuk membiayai pelaburan tetap dan juga sebagai modal kerja atau modal pusingan. Namun begitu, sumber kewangan adalah masalah utama yang sering dihadapi oleh perniagaan.

Prosiding
Tuntutan Mahkamah

Kaedah bagaimana kita nak menangani tindakan ataupun tuntutan mahkamah, jika kita terima. Ketahui perbezaan antara tindakan sivil dan tindakan jenayah. Kebanyakan orang bila dia terima surat tuntutan ni, dia tak tahu nak buat apa.

Segmen AHLI

Surat
Pelantikan Pekerja

Perkara penting di dalam Surat Pelantikan Pekerja. Apa terma yang perlu dimasukkan dalam surat pelantikan pekerja? Ia merupakan kontrak perkhidmatan di antara majikan dan pekerja.

Perjanjian
Perkongsian

Perjanjian perkongsian sangat penting dalam perniagaan. Bila kita mulakan satu perkongsian, penting untuk kita bincang tentang segala terma-terma dan syarat di antara kita dan rakan kongsi kita.